Tomato

 • Servings : 2
 • Cook Time : 5 Min
Tomato Wheat Dosa - Instant Dosa:
 • Yield : 2 cups
 • Servings : 2
 • Cook Time : 10 Min
Tomato Soup
 • Servings : 2
 • Cook Time : 15 Min
Chana Masala
 • Yield : 1 cup
 • Servings : 2
 • Cook Time : 10 Min
Egg Gravy / Egg Kurma / Muttai Kulambu
 • Servings : 2
 • Cook Time : 15 Min
Thinai Thakkali Biryani (Foxtail Millet Tomato Biryani)
 • Servings : 4
 • Cook Time : 5 Min
Oats Tomato Dosa
 • Servings : 2
 • Cook Time : 10 Min
Red Pasta
 • Servings : 2
 • Cook Time : 20 Min
Kadala Curry Recipe (Black Chickpeas Curry)
 • Servings : 2
 • Cook Time : 5 Min
Selavu Rasam
 • Servings : 2
 • Cook Time : 10 Min
Egg Masala Gravy Recipe
 • Servings : 3
 • Cook Time : 10 Min
Thakkali Kulambu / Kuzhambu (Tomato Gravy)
 • Yield : 250 - 300 gms
 • Cook Time : 50 Min
Tomato Pickle Recipe
 • Yield : 400 gms
 • Servings : 2
 • Cook Time : 10 Min
Arisi Paruppu Sadam (Pappu Biyyam Koodu)
 • Yield : 2 - 3 cups
 • Servings : 2
 • Cook Time : 5 Min
Tomato Kara Chutney

newspaper templates - theme rewards